Документи

Архив документи / 2014 година

АОП храна - Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 8А от Закона за обществени поръчки с предмет доставка за хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №93 Славейче


АОП храна - Заповед №152 04.02.2014 година относно обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 8А от Закона за обществени поръчки с предмет доставка за хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №93


АОП храна - Публична покана за обществена поръчка за доставка за хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №93 Славейче


Бюджет 2014 г.


Договор №92 от дата 19.02.2014 г.


Отчет 2014 г.


Отчет I-IX.14


Отчет I-VI.14


Отчет І-ІІІ.14


Справки относно Действащи договори по ЗОП и извършени плащания по тях за периоди от 01.10.2014 г. до 30.11.2014 г.


Справки, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания по тях за периода 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.