Архив документи / 2015 година

Бюджет 2015.PDF


Дневен режим


Етичен кодекс на работещите в системата на предучилищното образование


Отчет I тримесичие


Отчет II тримесичие


Отчет III тримесичие


Отчет IV тримесичие


ПДДГ-15


Предоставяне на услуга за извършване на безналични плащания на такса за ползване на детска градина