Документи

Други документи

1. Правилник за дейността


2. Годишен план 2023-2024


3. Форми на педагогическо взаимодействие


4. Седмично разпределение


5. Организиране на учебния ден


6. Програма за ранно напускане


7. Програма за равни възможности


8. Мерки за повишаване на качеството на образованието


9. Етичен кодекс на ДГ№193


10. Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация


11. Правомощия на Обществения съвет


12. Правила за предоставяне достъп до обществена информация


13. Уведомление за поверителност


14. План БДП 2023_2024 г.


Алгоритъм за тормоз и насилие


План за квалификационната дейност


План за контролната дейност


План за работата на координационен съвет - тормос и насилие


Програмна система на ДГ


За превенция на агресията