Документи

Профил на купувача

ЗОП 2020 година


Вътрешни правила


ЗОП 2019 година


ЗОП 2018 година


ЗОП 2016 година


Справки, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания 2016


Справки, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания 2015


Публични покани


Предварителни обявления


Открити процедури по ЗОП


Обединения на възложители


Друга полезна информация