Документи

Профил на купувача / Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №93 „СЛАВЕЙЧЕ”, ГР. СОФИЯ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №93 „СЛАВЕЙЧЕ”, ГР. СОФИЯ


Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки


ЗАПОВЕД №203 08.04.2016 г. - Относно Отмяна на Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки


ЗАПОВЕД №205 08.04.2016 г. - Относно Отмяна на Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача


ЗАПОВЕД №29 29.09.2014 г. относно утвърждаване Вътрешните правила за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки