Документи

Профил на купувача / ЗОП 2016 година

Договор №157 27.05.2016 г. за доставка на хранителни продукти между ЦДГ №93 'Славейче' и ЕТ 'Македония-Иван Даньовски'


ЗОП за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №93 Славейче Друга информация към изпълнение на поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ№93-СО


ЗОП за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №93 Славейче Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП


ЗОП за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №93 Славейче Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


ЗОП за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №93 Славейче Техническа спецификация към изпълнение на проръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №93 - СО


Протокол от дейността на комисията.