Документи

Профил на купувача / ЗОП 2018 година

Договор №205 07.02.2018 г. за доставка на хранителни продукти между ДГ №193 'Славейче' и ЕТ 'Македония-Иван Даньовски'


Заповед за откриване на процедура


Информация


Обява


Протокол


Техническа спецификация