Документи

Профил на купувача / ЗОП 2020 година

Договор № 267 от 05.03.2020 г


001.jpg


002.jpg


003.jpg


До всички заинтересовани лица


Договор № 267 от 05.03.2020 г


Документация за откриване на процедура, чрез събиране на оферти с обява на основание чл.187 въвъ връзка с чл.20, ал.3, т.3 от ЗОП.doc


Документация за откриване на процедура, чрез събиране на оферти с обява.doc


Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал3 от ЗОП


Протокол


Техническа спецификация към изпълнение на поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 193 Славейче - район Лозенец - Столична община..doc


Техническа спецификация към изпълнение на поръчка за доставка на хранителни продукти.doc


дг Славейчетехническа спец с прогнозни количества.doc


документация и образци.doc