Документи

Профил на купувача / Справки, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания 2015

Договор №120 с предмет доставка на хранителни продукти


Справка, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания по тях за 2015 година.


Справка, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания по тях от 1.12.2015 до 31.12.2015 година.