Документи

Профил на купувача / Справки, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания 2016

Договор №120 с предмет доставка на хранителни продукти


Справка, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания по тях от 1.1.2016 до 31.3.2016 година.


Справка, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания по тях от 1.4.2016 до 30.4.2016 година.


Справка, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания по тях от 1.5.2016 до 31.5.2016 година.


Справка, относно действащи договори по ЗОП и извършени плащания по тях от 1.6.2016 до 30.6.2016 година.