Документи

Вътрешни наредби

Етичен кодекс на общността


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН


Правилник за дейността на ДГ №193 Славейче


Правомощия на Обществения съвет