ДГ №193 "Славейче"

Новини и събития

„Час на родителя”

Индивидуални срещи и консултации с родителите

прочети

Заповед на МОН

Допустимост на отсъствия в детските градини по желание на родителите

прочети

Информация

"Арт сцена Лозенец"

прочети

Информация

За информация на родителите на деца от подготвителни групи за училище

прочети

Актуална информация

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

прочети

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения в условията на COVID-19

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа

прочети

Актуална информация

Важни изменения в Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

прочети

Съобщение

За улеснение на родителите се предлагат нови възможности за безкасово заплащане на таксата за детска градина

прочети
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15