ДГ №193 "Славейче"

Новини и събития

В А Ж Н О !

За информация на всички родители

прочети

Информация

На вниманието на родителите на децата, които посещават подготвителни групи в общинските детски градини и общинските училища на територията на Столична община

прочети

В А Ж Н О !

Във връзка с извънредна епидемиологична обстановка и препоръките на Националния оперативен щаб, уведомяваме родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещение

прочети

В А Ж Н О

Дистанционно взаимодействие

прочети

С ъ о б щ е н и е

Заплащане на дължими такси

прочети

„Час на родителя”

Индивидуални срещи и консултации с родителите

прочети

Заповед на МОН

Допустимост на отсъствия в детските градини по желание на родителите

прочети
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17