ДГ №193 "Славейче"

Новини и събития

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА

Прием на документи на класирани деца, род.2017 г. с прием от 15.09.2020 г.

прочети

Проучване на МОН

Отмяна на извънредно положение

прочети

Въпросник за посещение на детска градина

Планиране на посещенията при условие, че детските градини са отворени

прочети

Отворено писмо

До родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение

прочети

Родителството в условията на COVID-19

В очакване на излизане от извънредно положение се изострят сетивата на обществеността по отношение информираността на деца и родители във връзка с COVID-19.

прочети

Информация

Ред за раздаване на доставките по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на 30.04.2020 г.

прочети

Държавен фонд „Земеделие“- Схема „Училищно мляко“ и Схема„Училищен плод“ -

Доставка на Държавен фонд „Земеделие“ за ДГ № 193 „Славейче“

прочети
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20