Новини и събития

Информация

Организация в извънредна епидемиологична обстановка

    Уважаеми родители,

                       Във връзка с извънредна епидемиологична обстановка и препоръките на Националния оперативен щаб, Ви уведомяваме:

  1. Удостоверенията за задължително предучилищно образование са на разположение на родителите от 29 май 2020 г..

            Можете да ги получите на 2 юни 2020 г.  от 10.00 часа до 14.00 часа.

            На добър час, скъпи „Звънче“-та!  На добър час в първи клас!  

      2. Моля да заплащате дължимите такси за посещение на детска градина по банков път. На адрес www.roditel.eu  можете да разберете каква е дължимата от Вас сума.

В платежния документ като основание за плащане се посочва точната сума (за да не се получава надплатена или по-малко платена такса); трите имена на детето; група на детето и текст „Такса за детска градина за месец.........2020 г.“.

            Банкова сметка на ДГ № 193 „Славейче“:

            IBAN: BG60SOMB91303140428500;  BIC: SOMBBGSF

           Бъдете здрави!

К. Цолова,

Директор на Детска градина № 193 „Славейче“