Новини и събития

Заповед на МОН

Допустимост на отсъствия в детските градини по желание на родителите

В периода от 13.10.2020 г. до 31.12.2020 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини на община Столична, да са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директори.

Прочетете цялата заповед тук...