Новини и събития

С ъ о б щ е н и е

Заплащане на дължими такси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  1. Очакваме Ви заплащане на дължимите такси за посещение на детска градина за месец ноември 2020 г. в срок до 04 декември 2020 г.. посредством:
    1.  www.еPay

 

  1. По банков път:

            Банкова сметка на ДГ № 193 „Славейче“:

            IBAN: BG60SOMB91303140428500;  BIC: SOMBBGSF

Като основание за плащане в платежния документ се посочват:

  • точната сума;
  • трите имена на детето;
  • група на детето;
  • текст „Такса за детска градина за месец ноември 2020 г.“.

             На 1 декември 2020 г. можете да се информирате за точната дължима сума на адрес www.roditel.eu

  1. Средствата за допълнителни образователни дейности през м.ноември и членски внос за Родителско настоятелство ще се събират в детското заведение от 8.00 часа до 13.00 часа от 01 до 04.12.2020 г. вкл..

 Очакваме Ви! 

Бъдете здрави!