Новини и събития

В А Ж Н О

Дистанционно взаимодействие

Уважаеми родители,

          Съгласно заповед № 9105-406/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката в периода 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., когато присъствието на децата в детските градини е преустановено със заповед на министъра на образованието № РД09-3464/27.11.2020 г., педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на информационни и комуникационни технологии и с участието на родителите.

          За целите на изпълнение на заповедите и с цел осигуряване непрекъсваемост на връзката детска градина-деца-родители, в ДГ № 193 е създадена следната организация:

  1. Педагозите по групи са изготвили план-програма за работа поради извънредни обстоятелства от разстояние в електронна среда (материали, видеа, аудиофайлове и др.). Като организация за работа е предвидена онлайн платформа Zoom и чрез електронните адреси на родителите от групата в gradini.eu ще се отправят покани за занимания с децата всеки работен ден между 10.00 часа и 11.00 часа.
  2. Индивидуални срещи и консултации с родителите ще се осъществяват в „Час на родителя“   всеки четвъртък от 13.00 часа до 14.00 часа в Zoom по предварителна заявка на:

            zvanche@dg193.com

            kalinka@dg193.com

            pchelitsa@dg193.com

            usmivka@dg193.com

            detelina@dg193.com

            zvezditsa@dg193.com

 

​​​​​

​​​​