Новини и събития

В А Ж Н О !

Във връзка с извънредна епидемиологична обстановка и препоръките на Националния оперативен щаб, уведомяваме родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с извънредна епидемиологична обстановка и препоръките на Националния оперативен щаб, уведомяваме родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещение, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

При планирано посещение на детето на детска градина родителите:

  • подготвят декларация по образец, която представят на медицинския специалист при възобновяване на посещение - https://www.dg193.com/documents/roditeli/%C8%ED%F4%EE%F0%EC%E8%F0%E0%ED%EE%20%F1%FA%E3%EB%E0%F1%E8%E5%20%F0%EE%E4%E8%F2%E5%EB%E8.pdf
  • се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки и се ангажират да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве;
  • не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
  • придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина и, при необходимост, изчакват на дистанция 2 метра, за да се предотврати струпване при водене и взимане на децата;
  • не водят в детската градина дете, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура по-висока от 37,3 градуса.

 

           Бъдете здрави!

          Катя Цолова,

          директор