Новини и събития

Информация

На вниманието на родителите на децата, които посещават подготвителни групи в общинските детски градини и общинските училища на територията на Столична община

Уважаеми родители,

Предвид епидемичната обстановка и критериите на Министерство на здравеопазването, според които София-град попада в червена/оранжева зона, от кмета на Столична община е изпратено предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед за отсъствия по уважителни причини  на децата на 5 и 6 годишна възраст, записани за задължително предучилищно образование в целодневна и полудневна организация в общинските детски градини и училища за периода, в който гр. София попада в червена  или в оранжева зона.

върни се в новини