Новини и събития

В А Ж Н О !

За информация на всички родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  1. Очакваме Ви за плащане на дължимите такси за посещение на детска градина за месец януари 2021 г. в срок от 01 до 05 февруари 2021 г.. посредством:
    1.  www.еPay
  2. По банков път:

            Банкова сметка на ДГ № 193 „Славейче“:

            IBAN: BG60SOMB91303140428500;  BIC: SOMBBGSF

Като основание за плащане в платежния документ се посочват:

  • точната сума;
  • трите имена на детето;
  • група на детето;
  • текст „Такса за детска градина за месец януари 2021 г.“.

             На 1 февруари 2021 г. можете да се информирате за точната дължима сума на адрес www.roditel.eu

  1. Средствата за допълнителни образователни дейности през м.януари и членски внос за Родителско настоятелство ще се събират в детското заведение от 8.00 часа до 13.00 часа от 01 до 05.02.2021 г. вкл..

 Очакваме Ви! 

Бъдете здрави!