Новини и събития

Информация

Р Е Ш Е Н И Е No49на Столичния общински съветот 28.01.2021 година

Уважаеми родители,

Предоставяме Ви за информация линк към реш. № 49/28.01.2021 г. на Столичен общински съвет:

https://council.sofia.bg/documents/20182/927399/R.49.pdf/bbd10d9b-01da-4ea8-99ba-2f2cea7cd400