Новини и събития

В А Ж Н О !

Детска градина № 193 „Славейче“ ще остане затворена, считано от 22 до 31 март 2021 г.

         Уважаеми родители,

          По разпореждане на Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министерство на здравеопазването Детска градина № 193 „Славейче“ ще остане затворена,

 считано от 22 до 31 март 2021 г..

          Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната и разпорежданията на административните органи.

  1. Очакваме заплащане на дължимите такси за посещение на детска градина за месец март 2021 г. в срок от 01 до 07 април 2021 г.. посредством:
    1.  www.еPay
    2. По банков път:

            Банкова сметка на ДГ № 193 „Славейче“:

            IBAN: BG60SOMB91303140428500;  BIC: SOMBBGSF

Като основание за плащане в платежния документ се посочват:

  • точната сума;
  • трите имена на детето;
  • група на детето;
  • текст „Такса за детска градина за месец март 2021 г.“.

             На 1 април 2021 г. можете да се информирате за точната дължима сума на адрес www.roditel.eu

  1. Средствата за допълнителни образователни дейности през м.март и членски внос за Родителско настоятелство ще се събират в детското заведение от 8.00 часа до 13.00 часа от 01 до 07.04.2021 г. вкл..