Новини и събития

Информация

За информация на всички родители

Уважаеми родители,

             В периода 30 април-09 май 2021 г. има два работни дни, което налага промени в графика за събиране на такси, както следва:

  1. Дължимите такси за посещение на детска градина за месец април 2021 г. можете да заплатите в срок от 01 до 12 май 2021 г.. посредством:
    1.  www.еPay
    2. По банков път:

             На 1 май 2021 г. можете да се информирате за точната дължима сума на адрес www.roditel.eu

            Банкова сметка на ДГ № 193 „Славейче“:

            IBAN: BG60SOMB91303140428500;  BIC: SOMBBGSF

Като основание за плащане в платежния документ се посочват:

  • точната сума;
  • трите имена на детето;
  • група на детето;
  • текст „Такса за детска градина за месец април 2021 г.“.

          

      II.  Cредствата за допълнителни образователни дейности през м. април и членски внос за Родителско настоятелство ще се събират в детското заведение от 8.00 часа до 16.30 часа от 10 до 12 май 2021 г. вкл..

Очакваме Ви! 

Бъдете здрави!