Новини и събития

П О К А Н А

Информация за началото на 2021/2022 учебна година

Уважаеми родители!

 На 13-ти септември 2021 г. от 17.00 часа е родителската среща за родителите на деца от І-ва и ІІ-ра възрастови групи „Звънче”, „Звездица” и „Детелина”.

На 14-ти септември 2021 г. от 17.00 часа ще се проведе родителска среща за подготвителни възрастови групи за училище „Усмивка”, „Калинка”  и „Пчелица”.


Дневен ред:
• Запознаване с Правилника за дейността на ДГ№ 193 „Славейче” за учебната 2021/2022година;
• Организация на педагогическата работа по Държавните образователни изисквания за учебната 2021/2022година.
•  Организация на допълнителни образователни дейности.
 

Очакваме Ви!