Новини и събития

В А Ж Н О !

Час на родителя

„Час на родителя”(18.00-18.30) за отговори по въпроси, свързани с възпитанието и обучението на Вашето дете.

Индивидуални срещи и консултации за 2021/2022 учебна година ще се осъществяват, както следва:

 октомври

5,6

 ноември

3,4

декември

2,3

януари

5,6

февруари

2,3

март

9,10

април

12,13

май

3,4