Новини и събития

В А Ж Н О

За сведение на всички родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приложено Ви изпращам за сведение писмо № 03-169/25.01.2022 г., вх. № 4918/25.01.2022 г., на директора на Столична регионална здравна инспекция относно преустановяване връчването на предписания за карантина на класове и групи.