Новини и събития

Час на родителя

За сведение на всички родители

„Часът на родителя” за отговори по въпроси, свързани с възпитанието и обучението на Вашето дете през месец март ще се осъществи присъствено на 9 и 10 от 18. 00 часа до 18.30 часа.

Заповядайте!