Новини и събития

За информация на всички родители

Заповед № РД-01-98/31.03.2022 г. на директора на СРЗИ за отмяна на въведените противоепидемични мерки считано от 31.03.2022 г.

 

Заповед РД-01-98/31.03.2022 г. на директора на СРЗИ за отмяна на въведените противоепидемични мерки въведени.