Новини и събития

ВАЖНО

Промяна името на ЦДГ №93

Считано от 01.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Целодневна детска градина №93 „Славейче” продължава дейността си като Детска градина №193 „Славейче”.