Новини и събития

Съобщение

Провеждане на родителски срещи

На 13-ти септември 2016 г. от 17.30 часа в салона по музика ще се проведе родителска среща за родителите на деца от І-ва и ІІ-ра възрастови групи „Калинка”, „Пчелица” и „Звънче”.


На 12-ти септември 2016 г. от 17.30 часа в салона по музика е родителската среща за ІІІ-та и ¬ІV-та подготвителни възрастови групи за училище „Звездица”, „Детелина” и „Усмивка”.


Дневен ред:
• Запознаване с Правилника за дейността на ДГ№ 193 „Славейче” за учебната 2016/2017 година;
• Организация на педагогическата работа по Държавните образователни изисквания за учебната 2016/2017 година.
• Организация на дейности по Държавните образователни изисквания
Очакваме Ви!