Новини и събития

„Час на родителя” за учебната 2016/ 2017 година

График за провеждане на индивидуални срещи на педагогическите специалисти с родителите - „Час на родителя” за учебната 2016/ 2017 г.

месец

Място на провеждане

Дата

Времетраене

октомври

Салон по музика

4 и 5

18.30 – 19.00

ноември

Салон по музика

1 и 2

18.30 – 19.00

декември

Салон по музика

6 и 7

18.30 – 19.00

януари

Салон по музика

3 и 4

18.30 – 19.00

февруари

Салон по музика

7 и  8

18.30 – 19.00

март

Салон по музика

7 и  8

18.30 – 19.00

април

Салон по музика

4 и 5

18.30 – 19.00

май

Салон по музика

2 и 3

18.30 – 19.00